tra cuu thue

Danh sách công ty tại Vĩnh Long

Có tổng số 7,233 doanh nghiệp khu vực Vĩnh Long.

Thông tin tỉnh Vĩnh Long

Phòng Đăng ký kinh doanh tại tỉnh Vĩnh Long

Dân số 2019

 • Tổng cộng:1.022.791 người
 • Thành thị:169.862 người (16,6%)
 • Nông thôn:852.929 người (83,4%)
 • Mật độ:688 người/km²
 • Dân tộc:Kinh, Hoa, Chăm, Khmer
 • Thành lập:

Hành chính

 • Vùng:Đồng bằng Sông Cửu Long
 • Tỉnh lỵ:Thành phố Vĩnh Long
 • Trụ sởUBND:Số 88 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, Vĩnh Long
 • Phân chia hành chính:1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện

Khác

 • Mã hành chính:VN-49
 • Mã bưu chính:89xxxx
 • Mã điện thoại:270
 • Biển số xe:64
 • Website:Tỉnh/tp Vĩnh Long

Công Ty TNHH Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tâm Trí Nghĩa

Mã số thuế: 1501108447

Chủ sở hữu: Nguyễn Tấn Trí

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 01-10-2020

Địa chỉ: Số 432 Ấp Mỹ Tân, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Huỳnh Ngọc Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501110319

Chủ sở hữu: Lê Kim Hoa

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 01-10-2020

Địa chỉ: Tổ 9, Ấp 2 , Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Công Ty TNHH Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tâm Trí Nghĩa

Mã số thuế: 1501108447

Chủ sở hữu: Nguyễn Tấn Trí

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 01-10-2020

Địa chỉ: Số 432 Ấp Mỹ Tân, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Trung Tâm Ngoại Ngữ Thảo Trang

Mã số thuế: 1501110333

Chủ sở hữu: Trương Minh Lộc

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 01-10-2020

Địa chỉ: Số 46C ấp Bình Tịnh, Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Công Ty TNHH Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tâm Trí Nghĩa

Mã số thuế: 1501108447

Chủ sở hữu: Nguyễn Tấn Trí

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 01-10-2020

Địa chỉ: Số 432 Ấp Mỹ Tân, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Công Ty TNHH Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tâm Trí Nghĩa

Mã số thuế: 1501108447

Chủ sở hữu: Nguyễn Tấn Trí

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 01-10-2020

Địa chỉ: Số 432 Ấp Mỹ Tân, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Trung Tâm Ngoại Ngữ Thảo Trang

Mã số thuế: 1501110333

Chủ sở hữu: Trương Minh Lộc

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 01-10-2020

Địa chỉ: Số 46C ấp Bình Tịnh, Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Trung Tâm Ngoại Ngữ Thảo Trang

Mã số thuế: 1501110333

Chủ sở hữu: Trương Minh Lộc

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 01-10-2020

Địa chỉ: Số 46C ấp Bình Tịnh, Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Trung Tâm Ngoại Ngữ Minh Hiếu

Mã số thuế: 1501110291

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thống

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 01-09-2020

Địa chỉ: Số 03 tổ 03, ấp Phú Sơn A, Xã Long Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Công Ty TNHH Mtv Trung Tâm Ngoại Ngữ Minh Hiếu

Mã số thuế: 1501110291

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thống

Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long

Ngày thành lập: 01-09-2020

Địa chỉ: Số 03 tổ 03, ấp Phú Sơn A, Xã Long Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long