tra cuu thue

Kết quả tìm kiếm doanh nghiệp Có 44 kết quả với keyword là Vũ Trung Dũng


Trường Trung học cơ sở Dũng nghĩa Huyện Vũ thư

Mã số thuế: 1000590015

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Dũng nghĩa - Huyện Vũ Thư - Thái Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Dũng Hoa

Mã số thuế: 2801932431

Chủ sở hữu: Vũ Ngọc Dũng

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 01-06-2013

Địa chỉ: Nhà ông Vũ Ngọc Dũng, Thôn 5 - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Điện Tử Công Nghệ Chiếu Sáng Thiên Phú Lương

Mã số thuế: 0800452407

Chủ sở hữu: Nguyễn Duy Thành

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Số nhà 59 Vũ Văn Dũng - Phường Quang Trung - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

CôNG TY Cô� PHâ�N SảN XUấT Và THươNG MạI SD

Mã số thuế: 0800382005

Chủ sở hữu: NGUYễN MạNH SINH

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 08-01-2007

Địa chỉ: Số 27, phố Vũ Văn Dũng - Phường Quang Trung - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Châu Tại Thành Phố Hải Dương

Mã số thuế: 0100114184-010

Chủ sở hữu: Phạm Văn Huyên

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 02-01-2007

Địa chỉ: Số 37, đường Vũ Văn Dũng - Phường Quang Trung - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

Công ty TNHH MTV Phan Anh

Mã số thuế: 0800820428

Chủ sở hữu: Phan Ngọc Anh

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Số 53 đường Vũ Văn Dũng - Phường Quang Trung - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

Công Ty TNHH Tm&Dv Kim Bảo

Mã số thuế: 0801179285

Chủ sở hữu: Hoàng Thị Thoa

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 04-12-2016

Địa chỉ: Số 69 phố Vũ Văn Dũng - Phường Quang Trung - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Namiseiko Việt Nam

Mã số thuế: 0106443097

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Hoài Nam

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Số 125, đường Vũ Văn Dũng - Phường Quang Trung - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư và xây dựng NEW WAY

Mã số thuế: 0102572750-001

Chủ sở hữu: Jan Chun Shion

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Ngày thành lập: 02-01-2008

Địa chỉ: Số 2 đường Vũ Văn Dũng phường Quang Trung - Thành phố Hải Dương - Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Vũ Dũng

Mã số thuế: 4000897115

Chủ sở hữu: Trương Công Chánh

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 09-01-2012

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Sông Trà - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam