tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Yên Sơn

Có tổng số 3 doanh nghiệp khu vực Xã Yên Sơn.

Trường Trung Học cơ sở Yên Sơn

Mã số thuế: 4900393671

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Trục Bây, xã Yên Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu Học Yên Sơn

Mã số thuế: 4900403633

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Yên Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

UBND xã Yên Sơn

Mã số thuế: 4900291140

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Trực Bây, xã Yên Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn