tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Yên Bình

Có tổng số 6 doanh nghiệp khu vực Xã Yên Bình.

Trường Mầm Non Xã Yên Bình

Mã số thuế: 4900772214

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 04-10-2014

Địa chỉ: xã Yên Bình - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu Học Xã Yên Bình

Mã số thuế: 4900393858

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Làng Nỷ, xã Yên Bình - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường mầm non xã Yên Bình

Mã số thuế: 4900665766

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Làng Lỷ, xã Yên Bình - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Hợp Tác Xã Cây ăn Quả Và Dịch Vụ Nông Nghiệp Cửu Long

Mã số thuế: 4900797635

Chủ sở hữu: Phạm Văn Phước

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Đồng La I - Xã Yên Bình - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

UBND xã Yên Bình

Mã số thuế: 4900291260

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Bụt - xã Yên Bình - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường THCS Yên Bình

Mã số thuế: 4900395541

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xóm Lỉ, xã Yên Bình - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn