tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Vân Nham

Có tổng số 9 doanh nghiệp khu vực Xã Vân Nham.

DNTN xăng dầu Nguyễn Văn Quyển

Mã số thuế: 4900126348

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Quyển

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11-01-2006

Địa chỉ: Xóm Phổng - Xã Vân Nham - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường THCS Vân Nham

Mã số thuế: 4900274219

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Vân Nham - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Ngọc ánh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900783512

Chủ sở hữu: Nguyễn Thanh Hà

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Phổng - Xã Vân Nham - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu Học Vân Nham

Mã số thuế: 4900393544

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Đập, xã Vân Nham - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Hoàng Thị Chinh

Mã số thuế: 4900275237

Chủ sở hữu: HOàNG THị NHàN

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xóm phổng, xã Vân nham - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty TNHH Long Hà Tại Huyện Hữu Lũng

Mã số thuế: 2400106558-001

Chủ sở hữu: Dương Ngọc Trường

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Phổng - Xã Vân Nham - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Mầm non Vân Nham

Mã số thuế: 4900274233

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xóm Đập, xã Văn Nham - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

UBND xã Văn Nham

Mã số thuế: 4900291302

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Phổng - xã Văn Nham - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vạn Tâm Nhất Sơn

Mã số thuế: 4900762061

Chủ sở hữu: Lăng Văn Pỏn

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Toàn Tâm - Xã Vân Nham - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn