tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Thiện Kỵ

Có tổng số 4 doanh nghiệp khu vực Xã Thiện Kỵ.

Trường Mầm non xã Thiện Kỵ

Mã số thuế: 4900772084

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 04-04-2014

Địa chỉ: xã thiện Kỵ - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu Học Xã Thiện Kỵ

Mã số thuế: 4900511692

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Thiện Kỵ - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường PTDTBT Tiểu học Thiện Ky

Mã số thuế: 4900761692

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng - Xã Thiện Kỵ - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

UBND xã Thiện Kỵ

Mã số thuế: 4900291359

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng - xã Thiện Kỵ - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn