tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Thanh Sơn

Có tổng số 4 doanh nghiệp khu vực Xã Thanh Sơn.

UBND xã Thanh Sơn

Mã số thuế: 4900291334

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Liêng - xã Thanh Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công ty TNHH MTV Huyền Sơn

Mã số thuế: 4900597925

Chủ sở hữu: Vũ Đình Hoà

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Lay I - Xã Thanh Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường THCS Thanh Sơn

Mã số thuế: 4900290891

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Chính

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Niêng - xã Thanh Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường tiểu học Thanh Sơn

Mã số thuế: 4900290877

Chủ sở hữu: Hoàng Thị Tới

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Niêng - xã Thanh Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn