tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Tân Thành

Có tổng số 8 doanh nghiệp khu vực Xã Tân Thành.

Trường mầm non Tân Thành

Mã số thuế: 4900309687

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã Tân Thành - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

TRườNG TRUNG HọC PHổ THôNG TâN THàNH

Mã số thuế: 4900788990

Chủ sở hữu: HOàNG VăN LụC

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Gốc gạo - Xã Tân Thành - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường THCS Tân Thành

Mã số thuế: 4900269378

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Tân Thành - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu Học Tân Thành

Mã số thuế: 4900396432

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Tân THành - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Thưởng Phát Mobile

Mã số thuế: 4900811865

Chủ sở hữu: Nguyễn Quang Thưởng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Bắc Lệ, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Nhật Chăm Mobile

Mã số thuế: 4900811840

Chủ sở hữu: Lâm Văn Chăm

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Bắc Lệ, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Xăng Dầu Dũng Hương

Mã số thuế: 4900849121

Chủ sở hữu: Nông Tiến Dũng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Làng Cống, Xã Tân Thành, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

UBND xã Tân Thành

Mã số thuế: 4900291214

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Bắc Lệ - xã Tân Thành - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn