tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Tân Lập

Có tổng số 3 doanh nghiệp khu vực Xã Tân Lập.

UBND xã Tân Lập

Mã số thuế: 4900291341

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Đồng Sinh - xã Tân Lập - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

TRườNG TIểU HọC TÂN LậP

Mã số thuế: 4900404330

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Đồng Sinh, xã Tân Lập - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường THCS Tân Lập

Mã số thuế: 4900399271

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Tân Lập - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn