tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Sơn Hà

Có tổng số 33 doanh nghiệp khu vực Xã Sơn Hà.

Công Ty TNHH Tm Dv An Bảo

Mã số thuế: 4900859313

Chủ sở hữu: Nguyễn Đức Bạo

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 12-10-2019

Địa chỉ: Thôn Dốc Mới 2, Xã Sơn Hà, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hoàng Anh Tvc

Mã số thuế: 4900814591

Chủ sở hữu: Hoàng Thị Lâm

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11-02-2017

Địa chỉ: Thôn Dốc Mới 2, Xã Sơn Hà, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Bê Tông Lạng Sơn - Chi Nhánh Hữu Lũng

Mã số thuế: 4900271578-002

Chủ sở hữu: Nguyễn Sơn Tùng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05-09-2016

Địa chỉ: Thôn Ao Đẫu - Xã Sơn Hà - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Và Thương Mại Tú Nhung

Mã số thuế: 4900800408

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Tú

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11-07-2016

Địa chỉ: Thôn Dốc Mới - Xã Sơn Hà - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Và Khai Thác Cát Sỏi Lý Dương

Mã số thuế: 4900801271

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 12-02-2016

Địa chỉ: Thôn Ao Đẫu, Xã Sơn Hà, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Nước Tinh Khiết Năm Phương

Mã số thuế: 4900771997

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Năm

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 04-02-2014

Địa chỉ: Thôn Na Hoa - Xã Sơn Hà - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Acc - 78

Mã số thuế: 4900517013

Chủ sở hữu: Vũ Tiến Thiều

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 04-01-2010

Địa chỉ: Thôn Nhị Hà - Xã Sơn Hà - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Chi nhánh Cty TNHH TM vận tải và xây dựng Tiến Đạt

Mã số thuế: 0101298576-001

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Cúc

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 03-01-2010

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Hữu Lũng Thôn Na Hoa - Xã Sơn Hà - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty CP Hoàng Giang Phượng

Mã số thuế: 4900328979

Chủ sở hữu: Hoàng Thị Hương Giang

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-01-2009

Địa chỉ: Thôn Dốc mới 1 - Xã Sơn Hà - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công ty TNHH 1 TV An Phú Hưng

Mã số thuế: 4900294046

Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Tuy

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 03-01-2009

Địa chỉ: Thôn Na Hoa, xã Sơn Hà - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn