tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Quyết Thắng

Có tổng số 5 doanh nghiệp khu vực Xã Quyết Thắng.

Trường Tiểu Học Quyết Thắng

Mã số thuế: 4900403697

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Kép I, xã Quyết Thắng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Trung Học Cơ sở Quyết Thắng

Mã số thuế: 4900393657

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Kép 2, xã Quyết Thắng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

UBND xã Quyết Thắng

Mã số thuế: 4900291285

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Kép II - xã Quyết Thắng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Mâm non xã Quyết Thắng

Mã số thuế: 4900712166

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Quyết Thắng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quỳnh Khôi Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900791418

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Khôi

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Kép 3 - Xã Quyết Thắng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn