tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Nhật Tiến

Có tổng số 5 doanh nghiệp khu vực Xã Nhật Tiến.

Trường mầm non Nhật Tiến

Mã số thuế: 4900269120

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Nhật Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường THCS Nhật Tiến

Mã số thuế: 4900269219

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Nhật Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường tiểu học xã Nhật Tiến

Mã số thuế: 4900401379

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Nhật Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

UBND xã Nhật Tiến

Mã số thuế: 4900291197

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh - xã Nhật Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Đan Lành

Mã số thuế: 4900812756

Chủ sở hữu: Dương Công Đan

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn