tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Minh Tiến

Có tổng số 8 doanh nghiệp khu vực Xã Minh Tiến.

Công Ty Cổ Phần Mỏ Đá Môi Trường Pt

Mã số thuế: 4900796328

Chủ sở hữu: Trần Trung Dũng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-04-2016

Địa chỉ: Mỏ đá Lân Cần, thôn Đồng Hoan - Xã Minh Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Lâm Sản Gp Việt Nam

Mã số thuế: 4900759358

Chủ sở hữu: Vũ Đức Chi

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 03-12-2013

Địa chỉ: Thôn Hố Vạng - Xã Minh Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

UBND xã Minh Tiến

Mã số thuế: 4900291207

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Nhị Liên - xã Minh Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu học Minh Tiến

Mã số thuế: 4900577100

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Minh Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường PTCS Minh Tiến

Mã số thuế: 4900269265

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Nhị Liên, xã Minh Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu Học Minh Tiến

Mã số thuế: 4900429303

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Nhị Liên, xã Minh Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Mỏ Đá Lân Cần, Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Môi Trường P.T

Mã số thuế: 0100945830-001

Chủ sở hữu: Trần Trung Dũng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Mỏ đá Lân Cần, thôn Đồng Hoan - Xã Minh Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Mầm Non xã Minh Tiến

Mã số thuế: 4900624248

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Minh Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn