tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Hữu Liên

Có tổng số 6 doanh nghiệp khu vực Xã Hữu Liên.

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Nối Vòng Tay Tại Lạng Sơn

Mã số thuế: 0101070444-008

Chủ sở hữu: Lương Quang Thắng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05-11-2018

Địa chỉ: Thôn Ba Lẹng, Xã Hữu Liên, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên

Mã số thuế: 4900791707

Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Hưng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Tân Lai - Xã Hữu Liên - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

UBND xã Hữu Liên

Mã số thuế: 4900291158

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Làng Cưởm, xã Hữu Liên - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường THCS Hữu Liên

Mã số thuế: 4900395559

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Ao Bair, xã Hữu Liên - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Mầm Non xã Hữu Liên

Mã số thuế: 4900400840

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Ao Bải, xã Hữu Liên - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu Học xã Hữu Liên

Mã số thuế: 4900408222

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Hữu Liên - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn