tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Hoà Sơn

Có tổng số 3 doanh nghiệp khu vực Xã Hoà Sơn.

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Xăng Dầu Lý Văn Hiệp

Mã số thuế: 4900858768

Chủ sở hữu: Lý Văn Hiệp

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 12-07-2019

Địa chỉ: Thôn Đồng Liên, Xã Hòa Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

UBND xã Hoà Sơn

Mã số thuế: 4900291221

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Đồng Liên - xã Hoà Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu Học Hoà Sơn

Mã số thuế: 4900393262

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Hoà Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn