tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Hoà Bình

Có tổng số 4 doanh nghiệp khu vực Xã Hoà Bình.

UBND xã Hoà Bình

Mã số thuế: 4900291278

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Yên - xã Hoà Bình - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu Học Hoà Bình

Mã số thuế: 4900395157

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Hoà Bình - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường THCS Hoà Bình

Mã số thuế: 4900403270

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Yên, xã Hoà Bình - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Hợp tác xã Hòa Bình

Mã số thuế: 4900798117

Chủ sở hữu: Chu Thanh Khìn

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Yên - Xã Hòa Bình - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn