tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Hồ Sơn

Có tổng số 15 doanh nghiệp khu vực Xã Hồ Sơn.

Công Ty TNHH Mtv Chăn Nuôi Trồng Trọt Sâm Kim Mẫu Sơn

Mã số thuế: 4900772327

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Huệ

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 04-10-2014

Địa chỉ: Thôn Na Hoa - Xã Hồ Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Chăn Nuôi Gia Súc Gia Cầm Giáp Huệ

Mã số thuế: 4900755402

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Huệ

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11-12-2012

Địa chỉ: Thôn Na Hoa - Xã Hồ Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Sông Diêm

Mã số thuế: 4900338021

Chủ sở hữu: Vũ Chí Công

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-01-2009

Địa chỉ: Thôn Tân Hoa - Xã Hồ Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Lâm Sản Thịnh Lộc - Shinec

Mã số thuế: 4900260625

Chủ sở hữu: Hoàng Kim Dung

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 10-01-2007

Địa chỉ: Thôn Na Hoa - Xã Hồ Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu Học Hồ Sơn

Mã số thuế: 4900392639

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Sơn Hồ, xã Hồ Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Tân Hoa

Mã số thuế: 4900269353

Chủ sở hữu: Vũ Hoàng Cát

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Khu Tân Hoa - Xã Hồ Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường THCS Hồ Sơn

Mã số thuế: 4900290933

Chủ sở hữu: Phạm Hồng Phượng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Sơn Hồ - xã Hồ Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Than Lửa Hồng

Mã số thuế: 4900690402

Chủ sở hữu: Trần Văn Nghĩa

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xóm Sơn Hồ - Xã Hồ Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Phú Sơn

Mã số thuế: 4900664762

Chủ sở hữu: Lương Thị Hường

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Na Hoa - Xã Hồ Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

UBND xã Hồ Sơn

Mã số thuế: 4900291239

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Tân Hoa - xã Hồ Sơn - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn