tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Đồng Tiến

Có tổng số 18 doanh nghiệp khu vực Xã Đồng Tiến.

Công Ty TNHH Mtv Trọng Thưởng

Mã số thuế: 4900831364

Chủ sở hữu: Quản Trọng Lĩnh

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-09-2018

Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Vôi Công Nghiệp Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900809954

Chủ sở hữu: Dương Văn Dũng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-08-2017

Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hưng Thịnh - Cpt

Mã số thuế: 4900780871

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thắng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 03-04-2015

Địa chỉ: Thôn Địa Phận - Xã Đồng Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Khai Thác Đá Đồng Tiến

Mã số thuế: 4900681077

Chủ sở hữu: Dương Văn Dũng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 10-06-2011

Địa chỉ: Thôn Lân Luông - Xã Đồng Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Khai Thác Khoáng Sản Đồng Phú

Mã số thuế: 4900653111

Chủ sở hữu: Đậu Văn Duyên

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05-05-2011

Địa chỉ: Khu Quan Mèo, xóm Lân Luông - Xã Đồng Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Linh

Mã số thuế: 4900623406

Chủ sở hữu: Quản Trọng Khuê

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 01-01-2011

Địa chỉ: Thôn Lân Luông - Xã Đồng Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty CP Tuấn Châu Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900243404

Chủ sở hữu: Dương Văn Dũng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08-01-2006

Địa chỉ: Thôn Lân Luông - Xã Đồng Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Hải Cung

Mã số thuế: 4900230821

Chủ sở hữu: Hoàng Văn Cung

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Địa Phận - Xã Đồng Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kim Loại Màu Joyal

Mã số thuế: 4900777452

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hồng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Lân Luông - Xã Đồng Tiến - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Chế Biến Lâm Sản Thắng Hường Jing Dong

Mã số thuế: 4900855693

Chủ sở hữu: Lê Thế Thắng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Địa Phận, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn