tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Đồng Tân

Có tổng số 48 doanh nghiệp khu vực Xã Đồng Tân.

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Sxvlxd Hải Dương

Mã số thuế: 4900854192

Chủ sở hữu: Mai Thị Huệ

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: Thôn Đồng Lai, Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Hà An 88

Mã số thuế: 4900856464

Chủ sở hữu: Vũ Thị Hằng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11-01-2019

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Thịnh Phát

Mã số thuế: 4900818892

Chủ sở hữu: Trần Thị Cẩm Lý

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 01-11-2018

Địa chỉ: Thôn Rừng Dong, Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Lam Anh

Mã số thuế: 4900829291

Chủ sở hữu: Lý Trần Đông

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-08-2018

Địa chỉ: Thôn Gốc Me, Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Thùy Linh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900790686

Chủ sở hữu: Trần Anh Tuấn

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 03-08-2016

Địa chỉ: Nhà hàng Thùy Linh, thôn Sẩy Hạ - Xã Đồng Tân - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đức Bằng

Mã số thuế: 4900773200

Chủ sở hữu: Phạm Văn Đức

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05-09-2014

Địa chỉ: Thôn Rừng Rong - Xã Đồng Tân - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Lan Việt Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900772905

Chủ sở hữu: Trần Thị Hồng ánh

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05-05-2014

Địa chỉ: Thôn Rừng Rong - Xã Đồng Tân - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Tân Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900774130

Chủ sở hữu: Dương Văn Thỏa

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-04-2014

Địa chỉ: Thôn Cần - Xã Đồng Tân - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Kim Sơn Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900774606

Chủ sở hữu: Hoàng Văn Cắm

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-02-2014

Địa chỉ: Thôn Cần - Xã Đồng Tân - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Thạch Kỳ Viên

Mã số thuế: 4900756244

Chủ sở hữu: Hoàng Trung Hiếu

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 12-12-2012

Địa chỉ: Xóm Tân Thành - Xã Đồng Tân - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn