tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Đồng Tâm

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Xã Đồng Tâm.

Công ty TNHH Thịnh Lộc

Mã số thuế: 4900219391

Chủ sở hữu: Dương Thị Minh Nguyệt

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 10-01-2002

Địa chỉ: Xóm Tân Thành xã Đồng Tâm - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn