tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Đô Lương

Có tổng số 5 doanh nghiệp khu vực Xã Đô Lương.

Công Ty Cổ Phần Sơn Jylix Việt Nam

Mã số thuế: 4900810082

Chủ sở hữu: Dương Văn Hùng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-12-2017

Địa chỉ: Thôn Cốc Lùng, Xã Đô Lương, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Trường tiểu học Đô Lương

Mã số thuế: 4900309542

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09-01-2006

Địa chỉ: Thôn Cốc Lùng, xã Đô Lưong - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

UBND xã Đô Lương

Mã số thuế: 4900291292

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Cốc Lùng - xã Đô Lương - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường THCS Đô Lương

Mã số thuế: 4900269240

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Coốc Lùng, xã Đô Lương - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Mầm Non Đô Lương

Mã số thuế: 4900735780

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Đô Lương - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn