tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Cai Kinh

Có tổng số 15 doanh nghiệp khu vực Xã Cai Kinh.

Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Nhật Quang

Mã số thuế: 4900681856

Chủ sở hữu: Nguyễn Ngọc Quang

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 10-11-2011

Địa chỉ: Thôn Đồng Ngầu, Xã Cai Kinh, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Hiếu Hằng

Mã số thuế: 4900598767

Chủ sở hữu: Triệu Diệp Hằng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-09-2010

Địa chỉ: Thôn Đồng Ngầu - Xã Cai Kinh - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Khai Thác Đá Đông Phong

Mã số thuế: 4900246123

Chủ sở hữu: Hoàng Thị Nhung

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-01-2006

Địa chỉ: Thôn Ba Nàng - Xã Cai Kinh - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Xí nghiệp đá Cai Kinh

Mã số thuế: 2400125180-002

Chủ sở hữu: Nguyễn Phú Tuấn

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Ba Làng - Xã Cai Kinh - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tiến Long

Mã số thuế: 2400281510-001

Chủ sở hữu: Mai Văn Khoa

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Đồng Ngầu - Xã Cai Kinh - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường mầm non Cai Kinh

Mã số thuế: 4900288010

Chủ sở hữu: Nông Thị Tuyết

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: xã Cai Kinh - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

UBND xã Cai Kinh

Mã số thuế: 4900291101

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Mầm Non Cai Kinh

Mã số thuế: 4900407701

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường Tiểu học Cai Kinh

Mã số thuế: 4900269184

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Đồng Ngầu , xã Cai Kinh - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trường THCS Cai Kinh

Mã số thuế: 4900269258

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Đồng Ngầu , xã Cai Kinh - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn