tra cuu thue

Danh sách công ty tại Thị Trấn Hữu Lũng

Có tổng số 128 doanh nghiệp khu vực Thị Trấn Hữu Lũng.

Công Ty TNHH My Dream 2

Mã số thuế: 4900855083

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Toan

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 10-04-2019

Địa chỉ: Số 5 đường Kim Đồng, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Minh Hiển Ls

Mã số thuế: 4900829478

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Kim Huệ

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-11-2018

Địa chỉ: Số nhà 174, đường Chi Lăng, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH An Tâm Thủy

Mã số thuế: 4900828481

Chủ sở hữu: Đỗ Minh Tâm

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-04-2018

Địa chỉ: Tổ 4, Khu Tân Mỹ II, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Giang Sơn

Mã số thuế: 4900826283

Chủ sở hữu: Lê Văn Hùng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05-03-2018

Địa chỉ: Số 13, ngõ 33, đường Hoàng Đình Kính, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Xnk Thành Quý

Mã số thuế: 4900813799

Chủ sở hữu: Ma Văn Hùng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 10-03-2017

Địa chỉ: Số 226, đường Chi Lăng, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Xnk Thương Mại Hoàng Phương

Mã số thuế: 4900813809

Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Thuận

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 10-03-2017

Địa chỉ: Số 228B, đường Chi Lăng, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Sơn Hùng

Mã số thuế: 4900794930

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Khang

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-09-2016

Địa chỉ: Số 40, đường Chi lăng, khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Thương Mại Sơn Hương

Mã số thuế: 4900782893

Chủ sở hữu: Hoàng Văn Sơn

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-10-2015

Địa chỉ: Số 160, đường Xương Giang, khu Tân Hòa - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Vận Tải Hoàng Khánh Linh

Mã số thuế: 4900780913

Chủ sở hữu: Dương Thị Liễu

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 03-09-2015

Địa chỉ: Số 09, Đường Bắc Sơn, Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Hà Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900786922

Chủ sở hữu: Lê Văn Hùng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11-06-2015

Địa chỉ: Tổ 04, khu Tân Mỹ II - Thị trấn Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn