tra cuu thue

Danh sách công ty tại Chưa rõ

Có tổng số 66 doanh nghiệp khu vực Chưa rõ.

Công Ty Cổ Phần Lâm Sản Tân Minh Phong

Mã số thuế: 4900778350

Chủ sở hữu: Mai Thị Thơm

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 12-12-2014

Địa chỉ: Thôn Tân Thành - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

HTX Dịch Vụ - Sản xuất Nông Nghiệp & Môi Trường Xã Tân Thành

Mã số thuế: 4900773225

Chủ sở hữu: Phan Quang Vinh

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05-12-2014

Địa chỉ: Thôn Bắc Lệ - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Minh Quân

Mã số thuế: 4900773881

Chủ sở hữu: Nguyễn Thu Trang

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-02-2014

Địa chỉ: Số 05, ngõ 357 Đ. Chi Lăng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

HTX Dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp thuỷ sản Cấm Sơn

Mã số thuế: 4900523793

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 04-01-2010

Địa chỉ: Thôn Thuỷ Sản - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công ty TNHH 1 thành viên thực nghiệp Tân Vũ Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900277932

Chủ sở hữu: QIN JIA LIANG

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-01-2008

Địa chỉ: Khu Tân Mỹ II - TT Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

NHà HàNG TUÂN NGUYệT

Mã số thuế: 4900253730

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Quảng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 03-05-2007

Địa chỉ: Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Trần Thị Thu Hoài

Mã số thuế: 4900237658

Chủ sở hữu: Trần Thu Hoài

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 12-05-2005

Địa chỉ: Khu Tân Mỹ I, TT Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Sơn

Mã số thuế: 4900228533

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Hải

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 08-11-2004

Địa chỉ: Khu Tân Hoà - TT Hữu Lũng - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Nhà máy Xi măng 78

Mã số thuế: 0100726116-007

Chủ sở hữu: Phạm Anh Vương

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 02-05-2004

Địa chỉ: Đồng lai - Đông tân - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

Lê Văn Chung

Mã số thuế: 4900206561

Chủ sở hữu: Lê Văn Lâm

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 10-03-2000

Địa chỉ: Sơn hà - Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn