tra cuu thue

Danh sách công ty tại Huyện Hữu Lũng

Có tổng số 489 doanh nghiệp khu vực Huyện Hữu Lũng.

Công Ty TNHH Tm Dv An Bảo

Mã số thuế: 4900859313

Chủ sở hữu: Nguyễn Đức Bạo

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 12-10-2019

Địa chỉ: Thôn Dốc Mới 2, Xã Sơn Hà, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Sxvlxd Hải Dương

Mã số thuế: 4900854192

Chủ sở hữu: Mai Thị Huệ

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: Thôn Đồng Lai, Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Xăng Dầu Lý Văn Hiệp

Mã số thuế: 4900858768

Chủ sở hữu: Lý Văn Hiệp

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 12-07-2019

Địa chỉ: Thôn Đồng Liên, Xã Hòa Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH My Dream 2

Mã số thuế: 4900855083

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Toan

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 10-04-2019

Địa chỉ: Số 5 đường Kim Đồng, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Hà An 88

Mã số thuế: 4900856464

Chủ sở hữu: Vũ Thị Hằng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 11-01-2019

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Minh Hiển Ls

Mã số thuế: 4900829478

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Kim Huệ

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-11-2018

Địa chỉ: Số nhà 174, đường Chi Lăng, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Nối Vòng Tay Tại Lạng Sơn

Mã số thuế: 0101070444-008

Chủ sở hữu: Lương Quang Thắng

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 05-11-2018

Địa chỉ: Thôn Ba Lẹng, Xã Hữu Liên, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Thịnh Phát

Mã số thuế: 4900818892

Chủ sở hữu: Trần Thị Cẩm Lý

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 01-11-2018

Địa chỉ: Thôn Rừng Dong, Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty Cổ Phần Hoàng Lâm Wood

Mã số thuế: 4900831290

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Trìu

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-09-2018

Địa chỉ: Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Công Ty TNHH Mtv Trọng Thưởng

Mã số thuế: 4900831364

Chủ sở hữu: Quản Trọng Lĩnh

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-09-2018

Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn