tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Thổ Châu

Có tổng số 19 doanh nghiệp khu vực Xã Thổ Châu.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Công Sơn Việt Hoàng

Mã số thuế: 1702053364

Chủ sở hữu: Trương Thị Thủy

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 07-07-2016

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thọ Phát Phú Quốc

Mã số thuế: 1702004381

Chủ sở hữu: Phan Thị Hoàng

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 06-10-2015

Địa chỉ: Tổ 7, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tám Dũng

Mã số thuế: 1701027273-001

Chủ sở hữu: Trương Minh Tám

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 04-06-2013

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Trạm Phát Điện Xã Thổ Châu

Mã số thuế: 1700569234

Chủ sở hữu: Nguyễn Tùng Lâm

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 03-01-2008

Địa chỉ: ầp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

DNTN Ngọc ấm

Mã số thuế: 1700544208

Chủ sở hữu: Trần Ngọc ấm

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 07-01-2007

Địa chỉ: Tổ 1 - ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Thổ Châu

Mã số thuế: 1700449321

Chủ sở hữu: Đỗ Văn Dừng

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 01-01-2004

Địa chỉ: ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Bưu Cục Thổ Châu

Mã số thuế: 1700100555-032

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 01-01-1998

Địa chỉ: Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

DNTN Đại Phi

Mã số thuế: 1701303269

Chủ sở hữu: Huỳnh Phương Thảo

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Bải Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trí Dũng Kiên Giang

Mã số thuế: 1702007907

Chủ sở hữu: Nguyễn Hùng Dũng

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ 8, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Trường Tiểu Học và THCS Thổ Châu

Mã số thuế: 1700835101

Chủ sở hữu: Phạm Văn Tiệp

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập:

Địa chỉ: ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang