tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Dương Tơ

Có tổng số 580 doanh nghiệp khu vực Xã Dương Tơ.

Công Ty TNHH Dịch Vụ Múa Rối Nước

Mã số thuế: 1702179776

Chủ sở hữu: Vi Đức Trung

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 11-12-2019

Địa chỉ: Số 69, tổ 4, ấp Cứa Lấp, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Công Ty Cổ Phần Căn Khẩu Quốc

Mã số thuế: 1702173855

Chủ sở hữu: Phan Phước Lộc

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 09-12-2019

Địa chỉ: Thửa đất số 67, tờ bản đồ số 5, ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Công Ty TNHH Nga Phạm Phú Quốc

Mã số thuế: 1702173911

Chủ sở hữu: Phạm Thị Nga

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 09-12-2019

Địa chỉ: Thửa đất số 264, tờ bản đồ số 54, tổ 5, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Công Ty Cổ Phần An Phúc Thắng Phú Quốc

Mã số thuế: 1702156465

Chủ sở hữu: Lê Thị Ngọc Phương Trương Văn Long

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 03-12-2019

Địa chỉ: Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 15, ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Aloha

Mã số thuế: 1702179575

Chủ sở hữu: Võ Vương Anh Dương

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 11-11-2019

Địa chỉ: Số 01, SS11, Sonasea Villa Resort, tổ 5, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuyến Chi

Mã số thuế: 1702159674

Chủ sở hữu: Hồ Thị Dịu Xuân

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 04-11-2019

Địa chỉ: V25-SV11, khu du lịch nghỉ dưỡng Thanh Dương, tổ 5, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Công Ty TNHH Du Lịch Bona Tour

Mã số thuế: 1702182497

Chủ sở hữu: Phan Thị Hồng Cảnh

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 12-09-2019

Địa chỉ: Ô số S07 Lô SS25, Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas and Resort, tổ 5, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Oldtown Resort

Mã số thuế: 1702176574

Chủ sở hữu: Nguyễn Tấn Phước

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 10-09-2019

Địa chỉ: Thửa đất số 602, tờ bản đồ 10, tổ 4, ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hi Na Ta Việt Nam

Mã số thuế: 1702176479

Chủ sở hữu: Tạ Minh Huấn

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 10-09-2019

Địa chỉ: Thửa đất số 78, tờ bản đồ số 01, tổ 3, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ahas Phú Quốc

Mã số thuế: 1702173615

Chủ sở hữu: Nguyễn Đức Trung

Tỉnh/Thành phố: Kiên Giang

Ngày thành lập: 09-09-2019

Địa chỉ: SR08 Sonasea Villas, tổ 5, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang