tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Xuân

Có tổng số 51 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Xuân.

Công Ty TNHH Encom Suối Trầu

Mã số thuế: 4201785852

Chủ sở hữu: Đỗ Ngọc Mai

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-06-2018

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dinkay

Mã số thuế: 4201723214

Chủ sở hữu: Nguyễn Thanh Huyền

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-10-2017

Địa chỉ: Phước Lâm, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH An Phát Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201672143

Chủ sở hữu: Nguyễn Thanh Tâm

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-06-2016

Địa chỉ: Thôn Vân Thạch - Xã Ninh Xuân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thời Tân Sơn

Mã số thuế: 4201687781

Chủ sở hữu: Huỳnh Lâm Thời

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-05-2016

Địa chỉ: Thôn Tân Sơn - Xã Ninh Xuân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Tân Hoàng Phát

Mã số thuế: 4201678145

Chủ sở hữu: Vũ Thị Nhật Hà

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-02-2016

Địa chỉ: Thôn Vân Thạch - Xã Ninh Xuân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Sx - Vt Thanh Thu Thảo

Mã số thuế: 4201634652

Chủ sở hữu: Trương Thị Thu Sinh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-11-2015

Địa chỉ: Phước Lâm - Xã Ninh Xuân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Sx Và Xd Trường Thịnh

Mã số thuế: 4201621244

Chủ sở hữu: Võ Thị Ngọc Nga

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-11-2014

Địa chỉ: Thôn Vân Thạch - Xã Ninh Xuân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trương Thị Thanh Vân

Mã số thuế: 4201555150

Chủ sở hữu: Trương Thị Thanh Vân

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-12-2013

Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ - Xã Ninh Xuân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiệt Điện Ninh Hòa

Mã số thuế: 4201575358

Chủ sở hữu: Trầm Kim Dũng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-10-2013

Địa chỉ: Thôn Phước Lâm - Xã Ninh Xuân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tm Dv Xd An Hòa Phát

Mã số thuế: 4201568512

Chủ sở hữu: Phan Tại Hòa

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-06-2013

Địa chỉ: Thôn Vân Thạch - Xã Ninh Xuân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa