tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Vân

Có tổng số 15 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Vân.

Công Ty TNHH Resort Bãi Bàng

Mã số thuế: 4201791535

Chủ sở hữu: Nguyễn Trọng Hợp

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-10-2018

Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Xd Đức Minh

Mã số thuế: 4201744775

Chủ sở hữu: Trần Quang Huy

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-06-2017

Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Du Lịch Vĩnh Phú

Mã số thuế: 4201600981

Chủ sở hữu: Võ Thị Thùy Nhung

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-02-2014

Địa chỉ: Thôn Đông - Xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dv-Tm-Xd Win Ninh Vân

Mã số thuế: 4201221045

Chủ sở hữu: Trà Thái Sanh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2011

Địa chỉ: thôn Đông - Xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn Ninh Vân

Mã số thuế: 4201798731

Chủ sở hữu: Lưu Trọng Nam

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

UBND xã Ninh Vân

Mã số thuế: 4200380099

Chủ sở hữu: Trà Thị Bông Sen

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn tây, xã Ninh vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH Khu du lịch Đảo San Hô (Nộp hộ)

Mã số thuế: 4201235986

Chủ sở hữu: Nguyễn Đình Phúc

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Tây - Xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Làng Du Lịch Sinh Thái Đầm Vân

Mã số thuế: 4201557101

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Kiêm

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Tây - Xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Ninh Vân

Mã số thuế: 4201713625

Chủ sở hữu: Trần Thị Hạnh An

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Tây - Xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường PTCS Ninh Vân

Mã số thuế: 4200665175

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Tây, xã Ninh Vân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa