tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Trung

Có tổng số 7 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Trung.

DNTN Hiệp Phát

Mã số thuế: 4200614004

Chủ sở hữu: Phạm Hồng Long

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-10-2005

Địa chỉ: thôn Thạch Định, xã Ninh Trung - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Tiểu học Ninh Trung

Mã số thuế: 4200873224

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Phú Văn, xã Ninh Trung - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

HTX Nông nghiệp I Ninh Trung

Mã số thuế: 4200338273

Chủ sở hữu: Nguyễn Tiến

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Thạch Định, xã Ninh Trung - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường THCS Lê Hồng Phong

Mã số thuế: 4200778771

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Thạch Định, xã Ninh Trung - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Mầm non Ninh Trung

Mã số thuế: 4201461939

Chủ sở hữu: Trần Thị Trong

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Phú Văn, xã Ninh Trung - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

UBND xã Ninh Trung

Mã số thuế: 4200283024

Chủ sở hữu: Hà Văn Trai

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Thạch Định, xã Ninh Trung - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Lúa Gạo Ngọc Khương

Mã số thuế: 4201876725

Chủ sở hữu: Thái Thị Vân

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Quảng Cư, Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa