tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Thủy

Có tổng số 7 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Thủy.

Chi Nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại tỉnh Khánh Hoà

Mã số thuế: 3700306630-004

Chủ sở hữu: Cheng Wen Chin

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-01-2005

Địa chỉ: Thôn Thuỷ Đầm, xã Ninh Thuỷ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Chi nhánh Cty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang tại Ninh Thủy

Mã số thuế: 4200541620-002

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2004

Địa chỉ: Xã Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Làng Du lịch Ninh Thủy - Ninh Hòa

Mã số thuế: 4200283017-003

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-03-2003

Địa chỉ: Thôn Mỹ á, xã Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Cơ sở sản xuất Tôm giống

Mã số thuế: 4200512806-001

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-01-2003

Địa chỉ: Thôn Mỹ á, xã Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

CN Cty TNHH Hoàn Cầu tại Ninh Thuỷ

Mã số thuế: 0301448451-007

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-01-2002

Địa chỉ: Xã Ninh Thuỷ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Hữu Hùng

Mã số thuế: 4200457714

Chủ sở hữu: Thái hữu Hùng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Thuỷ Đầm, xã Ninh Thuỷ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Tiểu học Ninh Thuỷ

Mã số thuế: 4200868217

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, xã Ninh Thuỷ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa