tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Thọ

Có tổng số 26 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Thọ.

Công Ty TNHH Như Khang Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201786493

Chủ sở hữu: Trần Hải Khương

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-10-2018

Địa chỉ: Thôn Lạc An, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Trường Linh

Mã số thuế: 4201814736

Chủ sở hữu: Nguyễn Mạnh Trường

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-08-2018

Địa chỉ: Thôn Lạc An, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đất Đai Vân Phong

Mã số thuế: 4201813965

Chủ sở hữu: Lê Bá Lợi

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-02-2018

Địa chỉ: Thôn Lạc Bình, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tmdv Đại Thành

Mã số thuế: 4201730532

Chủ sở hữu: Nguyễn Ngọc Hiếu

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-09-2017

Địa chỉ: Lạc Ninh, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trung Thành Nh

Mã số thuế: 4201744133

Chủ sở hữu: Lê Thành Trung

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-01-2017

Địa chỉ: Thôn Lạc Bình, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tiến Thành Ninh Hòa

Mã số thuế: 4201728847

Chủ sở hữu: Nguyễn Ngọc Thành

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-01-2017

Địa chỉ: Thôn Lạc Ninh, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đỗ Gia

Mã số thuế: 4201669221

Chủ sở hữu: Đoàn Thị Huyền Huế

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-10-2015

Địa chỉ: Số 8 - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hàng Hải Hùng Thịnh

Mã số thuế: 4201592071

Chủ sở hữu: Hồ Thái Quang Trung

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-01-2014

Địa chỉ: Thôn Ninh Điền - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sx Thành Trung

Mã số thuế: 4201582588

Chủ sở hữu: Trịnh Thị Phương

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2014

Địa chỉ: Thôn Lạc An - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Cơ Khí Tàu Biển Phát Lợi

Mã số thuế: 4201429967

Chủ sở hữu: Trần Quốc Chánh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-09-2012

Địa chỉ: Thôn Xuân Mỹ - Xã Ninh Thọ - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa