tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Thân

Có tổng số 12 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Thân.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thức ăn Chăn Nuôi Khatoco

Mã số thuế: 4201582789

Chủ sở hữu: Nguyễn Thiên Phong

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2014

Địa chỉ: thôn Nhĩ Sự - Xã Ninh Thân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thịnh Phát Ninh Hòa

Mã số thuế: 4201335370

Chủ sở hữu: Võ Hoàng Phụng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-10-2011

Địa chỉ: Thôn Nhĩ Sự - Xã Ninh Thân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Minh Sơn

Mã số thuế: 4200783394

Chủ sở hữu: Lê Văn Sơn

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2009

Địa chỉ: Thôn Đại Mỹ - Xã Ninh Thân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Minh Tiến

Mã số thuế: 4200512789

Chủ sở hữu: Lê Văn Lòng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-01-2003

Địa chỉ: Thôn Mỹ Hoán - Xã Ninh Thân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

HTX nông nghiệp Ninh thân 2

Mã số thuế: 4200338259

Chủ sở hữu: Phạm Phúc

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Đại Mỹ, xã Ninh Thân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường tiểu học Ninh Thân

Mã số thuế: 4200867950

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Đại Mỹ, xã Ninh Thân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Nhà máy Thức ăn chăn nuôi Khánh Hòa - Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt

Mã số thuế: 4200486169-016

Chủ sở hữu: Nguyễn Thiên Phong

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Nhĩ Sự - Xã Ninh Thân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Mầm non Ninh Thân

Mã số thuế: 4201361268

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Đại Mỹ, xã Ninh Thân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

UBND xã Ninh Thân

Mã số thuế: 4200282503

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Đại Mỹ, Xã Ninh Thân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường THCS Phạm Hồng Thái

Mã số thuế: 4200664975

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Đại Mỹ, xã Ninh Thân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa