tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Tây

Có tổng số 10 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Tây.

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Hoàng An

Mã số thuế: 4201697998

Chủ sở hữu: Lê Hoàng Phúc

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-07-2016

Địa chỉ: Thôn Buôn Tương - Xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Chế Biến Dăm Gỗ Đại Thắng Ninh Tây

Mã số thuế: 4201539180

Chủ sở hữu: Võ Ngọc Long

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-12-2012

Địa chỉ: Thôn Xóm Mới - Xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

UBND xã Ninh Tây

Mã số thuế: 4200613603

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-01-2005

Địa chỉ: thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Vạn Lý

Mã số thuế: 4200534983

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Lý

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-01-2003

Địa chỉ: Thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Mầm non Ninh Tây

Mã số thuế: 4200872446

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Buôn Đung, xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ninh Tây

Mã số thuế: 4201573801

Chủ sở hữu: Lâm Thành Nghiệp

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Buông Đung, xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Khánh Tân

Mã số thuế: 4200649092

Chủ sở hữu: Phạm Bá A

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Buôn Lác - Xã Ninh Tây - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Ninh Tây

Mã số thuế: 4201794053

Chủ sở hữu: Võ Đình Thiên

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Gạo Công Nghệ Cao Agroinpro Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201816331

Chủ sở hữu: Tram Wyatt Lee

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Buôn Đưng, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Ninh Tây

Mã số thuế: 4201854464

Chủ sở hữu: Trần Vân Khánh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Buôn Đung, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa