tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Tân

Có tổng số 7 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Tân.

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Deco Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201864293

Chủ sở hữu: Đào Ngọc Toàn

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-02-2019

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Seven Farm

Mã số thuế: 4201650340

Chủ sở hữu: Nguyễn Anh Tuấn

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-09-2015

Địa chỉ: Thôn Bắc - Xã Ninh Tân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Nguyễn Thị ánh Tuyêt

Mã số thuế: 4201161822

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị ánh Tuyết

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-01-2010

Địa chỉ: Thôn Nam,xã Ninh Tân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH Ninh Tân

Mã số thuế: 4201130285

Chủ sở hữu: Đặng Đình Nghĩa

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-09-2009

Địa chỉ: thôn Nam - Xã Ninh Tân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường THCS Nguyễn Thị Định

Mã số thuế: 4200665182

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Trung, xã Ninh Tân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Trang Trại Sản Việt

Mã số thuế: 4201863081

Chủ sở hữu: Nguyễn Minh Thành

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Suối Sâu, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Uỷ Ban Nhân Dân xã Ninh Tân

Mã số thuế: 4200944193

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Trung - xã Ninh Tân - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa