tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Sơn

Có tổng số 13 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Sơn.

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phân Phối Mỹ Phẩm Trà Beauty Queen

Mã số thuế: 4201762407

Chủ sở hữu: Bùi Hương Trà

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-04-2017

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

DNTN Thanh Huyền

Mã số thuế: 4200678985

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Luận

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-01-2007

Địa chỉ: Thôn I, xã Ninh Sơn - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Tú

Mã số thuế: 4200649102

Chủ sở hữu: Võ Hồng Minh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-01-2006

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Ninh Sơn - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

UBND xã Ninh Sơn

Mã số thuế: 4200395835

Chủ sở hữu: Phạm Minh Long

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn 2, xã Ninh Sơn - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Epcc

Mã số thuế: 4201525935

Chủ sở hữu: Vũ Tiến Trình

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Ninh Sơn - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Trí Quốc

Mã số thuế: 4201563056

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Lân

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Ninh Sơn - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Hoàng Phúc

Mã số thuế: 4201656247

Chủ sở hữu: Nguyễn Viết Phiên

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ninh Sơn - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tm & Dv Hải Tâm

Mã số thuế: 4201694570

Chủ sở hữu: Bùi Thị Tâm

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Ninh Sơn - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Ninh Sơn Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201712389

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Việt Anh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn 03 - Xã Ninh Sơn - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tmdv Thiên Phú

Mã số thuế: 4201776784

Chủ sở hữu: Trần Anh Sơn

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa