tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Sim

Có tổng số 24 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Sim.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Dịch Vụ Ngọc Thìn

Mã số thuế: 4201806502

Chủ sở hữu: Nguyễn Trung Ngọc

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-10-2018

Địa chỉ: Thôn Lam Sơn, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Gia Hân

Mã số thuế: 4201665548

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Hương

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-09-2015

Địa chỉ: Tổ 2 thôn Tân Khánh 2 - Xã Ninh Sim - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

TRườNG PHổ THôNG DâN TộC NộI TRú NINH HòA

Mã số thuế: 4201658614

Chủ sở hữu: Nguyễn Quẩn

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-08-2015

Địa chỉ: Thôn Tân Lập - Xã Ninh Sim - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Và Du Lịch Tiến Lợi Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201665065

Chủ sở hữu: Nguyễn Duy Khoa

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-02-2015

Địa chỉ: Số 08 Đường 19/5, Tân Khánh 1 - Xã Ninh Sim - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Toàn Cầu

Mã số thuế: 4201132109

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thành

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2010

Địa chỉ: thôn Lam Sơn - Xã Ninh Sim - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hòa Việt Tại Khánh Hòa

Mã số thuế: 3600262193-027

Chủ sở hữu: Trần Thanh Khiêm

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-01-2009

Địa chỉ: Thôn Nông Trường - Xã Ninh Sim - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Quang Minh

Mã số thuế: 4200753174

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn An

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-09-2008

Địa chỉ: thôn Tân Khánh - Xã Ninh Sim - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Công Tại Ninh Hòa

Mã số thuế: 4400317129-001

Chủ sở hữu: Nguyễn Nguyên Phúc

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-01-2008

Địa chỉ: Thôn Tân Khánh 1 - Xã Ninh Sim - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Thiên Lãnh

Mã số thuế: 4200721535

Chủ sở hữu: Nguyễn Đắc Lãnh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2008

Địa chỉ: Thôn Lam Sơn - Xã Ninh Sim - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Văn Song

Mã số thuế: 4200714841

Chủ sở hữu: Phạm Văn Song

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-01-2007

Địa chỉ: Quốc lộ 26 thôn Lam Sơn, xã Ninh Sim - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa