tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Quang

Có tổng số 33 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Quang.

Công Ty TNHH Đại Lý Phân Phối Hồng Cơ

Mã số thuế: 4201869118

Chủ sở hữu: Trần Thị Mộng Hồng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-07-2019

Địa chỉ: Thôn Phước Lộc, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Trường Việt Nam

Mã số thuế: 4201660691

Chủ sở hữu: Nguyễn Trường Minh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-01-2015

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Phước Lộc - Xã Ninh Quang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Vận Tải Tâm Thuận Phát

Mã số thuế: 4201614977

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-01-2014

Địa chỉ: thôn Phước Lộc - Xã Ninh Quang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Chi nhánh Công ty TNHH Kubota Việt Nam

Mã số thuế: 3701007993-002

Chủ sở hữu: Satoshi Suzuki

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-01-2012

Địa chỉ: Thôn Phước Lộc - Xã Ninh Quang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hoàng Sơn

Mã số thuế: 4201157618

Chủ sở hữu: Huỳnh Phúc Hoàng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-02-2010

Địa chỉ: Thôn Phước Lộc - Xã Ninh Quang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thủy Sản Thông Thuận - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201165552

Chủ sở hữu: Trương Hữu Thông

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-01-2010

Địa chỉ: thôn Thuận Mỹ - Xã Ninh Quang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Tám Vui

Mã số thuế: 4201165714

Chủ sở hữu: Võ Vui

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-01-2010

Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ - Xã Ninh Quang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bốn Mùa

Mã số thuế: 4201096355

Chủ sở hữu: Lê Nữ Hồng Đóa

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-10-2009

Địa chỉ: thôn Thuận Mỹ - Xã Ninh Quang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Việt Mỹ

Mã số thuế: 4200743962

Chủ sở hữu: Ngô Đông Tịnh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-10-2008

Địa chỉ: Thôn Thạch Thành, Xã Ninh Quang - Xã Ninh Quang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ninh Quang (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế: 4200691432-001

Chủ sở hữu: Võ Đình Thạch

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2006

Địa chỉ: thôn Thuận Mỹ - Xã Ninh Quang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa