tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Phước

Có tổng số 48 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Phước.

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Cơ Khí Tba

Mã số thuế: 4201870522

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Trị

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-06-2019

Địa chỉ: Thôn Ninh Yển , Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Điện Lực Vân Phong

Mã số thuế: 4201796646

Chủ sở hữu: Nguyễn Thế Vinh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-07-2018

Địa chỉ: Khu Kinh tế Vân Phong, thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Cơ Khí Thế Minh

Mã số thuế: 4201779087

Chủ sở hữu: Khuất Thị Kim Cúc

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-05-2018

Địa chỉ: Số 01 Thôn Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Mg Minh Sáng

Mã số thuế: 4201796043

Chủ sở hữu: Lê Hoàng Minh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-04-2018

Địa chỉ: Thôn Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Nam Phú Kh

Mã số thuế: 4201770912

Chủ sở hữu: Phạm Hưng Phương

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-12-2017

Địa chỉ: 01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tàu Biển Chí Thiện

Mã số thuế: 4201749156

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Trị

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-03-2017

Địa chỉ: Số 01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Giống Thủy Sản Việt Trường

Mã số thuế: 4201734199

Chủ sở hữu: Phan Viết Trường

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-01-2017

Địa chỉ: Ninh Tịnh, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Gia Thanh Kh

Mã số thuế: 4201636321

Chủ sở hữu: Nguyễn Thanh Phong

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-11-2015

Địa chỉ: Số 1 Mỹ Giang - Xã Ninh Phước - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH S.K Vina

Mã số thuế: 4201646376

Chủ sở hữu: Bae Houng Ho

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-10-2015

Địa chỉ: Khối nhà văn phòng Công ty TNHH NMTB Huyndai Vinashin số 1 - Xã Ninh Phước - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Thắng Tc

Mã số thuế: 4201604873

Chủ sở hữu: Khuất Thế Thiện

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-08-2014

Địa chỉ: Số 1 thôn Mỹ Giang - Xã Ninh Phước - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa