tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Phụng

Có tổng số 44 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Phụng.

Công Ty TNHH Tm Hoàng Phú

Mã số thuế: 4201744542

Chủ sở hữu: Nguyễn Nhơn

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-05-2017

Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Xây Dựng Nhật Trâm Anh

Mã số thuế: 4201753402

Chủ sở hữu: Ngô Văn Hưng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-01-2017

Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa 2, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tàu Biển Sao Mai

Mã số thuế: 4201684357

Chủ sở hữu: Nguyễn Đức Hiếu

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-08-2016

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phước - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH 1tv Trần Lê Gia Huy

Mã số thuế: 4201634853

Chủ sở hữu: Trần Thị Thanh Thùy

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-12-2015

Địa chỉ: thôn Vĩnh Phước - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cico 501 Bot Ql26

Mã số thuế: 4201647531

Chủ sở hữu: Nguyễn Đức Trọng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-11-2015

Địa chỉ: Thôn Đại Cát 2 - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Vận Tải Tấn Lộc

Mã số thuế: 4201625055

Chủ sở hữu: Huỳnh Trọng Lộc

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-10-2014

Địa chỉ: Thôn Đại Cát - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Vận Tải Thành Công Kh

Mã số thuế: 4201624559

Chủ sở hữu: Trương Văn Thiên

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-03-2014

Địa chỉ: Thôn Đại Cát 2 - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tm-Dv Vận Tải Thành Công

Mã số thuế: 4201581697

Chủ sở hữu: Nguyễn Ngọc Thiện

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2014

Địa chỉ: Thôn Xuân Hoà 1 - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Ngọc Vũ Ninh Hòa

Mã số thuế: 4201550441

Chủ sở hữu: Trần Huy Ngọc

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-08-2013

Địa chỉ: Thôn Đại Cát - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Phát Nh

Mã số thuế: 4201417898

Chủ sở hữu: Lê Hoàng Sửa

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-11-2012

Địa chỉ: thôn Đại Cát 1 - Xã Ninh Phụng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa