tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Phú

Có tổng số 9 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Phú.

Công Ty Cổ Phần Rong Tảo Việt Nam

Mã số thuế: 4201657201

Chủ sở hữu: Đinh Thị Bích Châu

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-01-2015

Địa chỉ: Thôn Lệ Cam - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Trần Nguyên Khang

Mã số thuế: 4201624823

Chủ sở hữu: Trần Văn Đạt

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-04-2014

Địa chỉ: Thôn Bằng Phước - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Thủy Sc

Mã số thuế: 4201281559

Chủ sở hữu: Nguyễn Ngọc ấn

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-01-2011

Địa chỉ: thôn Lệ Cam - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Quang Lý

Mã số thuế: 4200624637

Chủ sở hữu: Lê Văn Lý

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-09-2005

Địa chỉ: Thôn Tiên Du 2 - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Quang Lý (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế: 4200624637-001

Chủ sở hữu: Lê Văn Lý

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-09-2005

Địa chỉ: Thôn Tiên Du 2, xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Phú Lâm

Mã số thuế: 4200564522

Chủ sở hữu: Nguyễn Thúy Ngọc

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-01-2004

Địa chỉ: thôn Hội Phú, xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Tiểu học Ninh Phú

Mã số thuế: 4200874394

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Mầm non Ninh Phú

Mã số thuế: 4201381627

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Hội Phú, xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Trầm Hương Ninh Hòa

Mã số thuế: 4201532805

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị ái Linh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Tiên Du - Xã Ninh Phú - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa