tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Lộc

Có tổng số 21 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Lộc.

Công Ty TNHH Thương Mại Yến Sào Nhật Hòa

Mã số thuế: 4201774297

Chủ sở hữu: Phạm Thị Tâm

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-05-2018

Địa chỉ: Thôn Phong Thạnh, Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Hòa Tiến Ninh Hòa

Mã số thuế: 4201692446

Chủ sở hữu: Đinh Quang Hòa

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-01-2016

Địa chỉ: Thôn Mỹ Lợi - Xã Ninh Lộc - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tấn Đức Nh

Mã số thuế: 4201647154

Chủ sở hữu: Lê Thế Hân

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-09-2015

Địa chỉ: Thôn Phong Thạnh - Xã Ninh Lộc - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Sửa Chữa Xây Dựng Nhà Khánh Ngân

Mã số thuế: 4201661159

Chủ sở hữu: Phạm Đông Khoa

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-06-2015

Địa chỉ: Thôn Mỹ Lợi - Xã Ninh Lộc - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Quản Lý & Đầu Tư Xây Dựng Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201642519

Chủ sở hữu: Đoàn Thanh Hưng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-04-2015

Địa chỉ: Quốc lộ 1, thôn Ninh Đức - Xã Ninh Lộc - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại - Dịch Vụ 55 Khu Vực Duyên Hải Mi

Mã số thuế: 0400446656-002

Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Cường

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-08-2009

Địa chỉ: Km20, quốc lộ 1A, thôn Phong Thạnh - Xã Ninh Lộc - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH Đỗ Gia

Mã số thuế: 4200635928

Chủ sở hữu: Đỗ Minh Tiến

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-01-2006

Địa chỉ: Quốc Lộ 1, thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Đỗ Gia

Mã số thuế: 4200546675

Chủ sở hữu: Đỗ Minh Tiến

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-01-2004

Địa chỉ: Quốc lộ 1, thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Toàn Thắng

Mã số thuế: 4200467790

Chủ sở hữu: Võ Tam Tĩnh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-12-2001

Địa chỉ: thôn Ninh Đức, xã Ninh Lộc - Xã Ninh Lộc - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Tiểu học Ninh Lộc

Mã số thuế: 4200868249

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa