tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Ích

Có tổng số 21 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Ích.

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Ân Nghĩa

Mã số thuế: 4201864913

Chủ sở hữu: Trương Tấn Nhật

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-07-2019

Địa chỉ: Tân Ngọc, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Đầu Tư - Sản Xuất - Dịch Vụ - Xây Dựng Hoàng Đạt

Mã số thuế: 4201871981

Chủ sở hữu: Phạm Xuân Diệu

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-04-2019

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Thủy Sản Hồng Hải

Mã số thuế: 4201661367

Chủ sở hữu: Trương Hồng Hải

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-07-2015

Địa chỉ: Tân Thành - Xã Ninh ích - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty Kinh Doanh Đà Điểu - Cá Sấu Khatoco - Chi Nhánh Tổng Công Ty Khánh Việt

Mã số thuế: 4200486169-017

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Phong

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-12-2011

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ninh ích, thôn Tân Phú - Xã Ninh ích - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Sản Xuất Và ươm Giống Thủy Sản Năm Mỹ

Mã số thuế: 4201391167

Chủ sở hữu: Đặng Văn Phú

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-01-2011

Địa chỉ: Thôn Phú Hữu - Xã Ninh ích - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Xây Dựng Khánh Minh

Mã số thuế: 4201192820

Chủ sở hữu: Trần Ngọc ánh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-10-2010

Địa chỉ: thôn Tân Đảo, Ninh ích - Xã Ninh ích - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoàng Thu

Mã số thuế: 4201104422

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thu

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 09-01-2009

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Tân Thành, xã Ninh ích - Xã Ninh ích - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH Mỹ Nhật

Mã số thuế: 4200775178

Chủ sở hữu: Đặng Đình Nghĩa

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-01-2008

Địa chỉ: Thôn Tân Ngọc, xã Ninh ích - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sao Biển

Mã số thuế: 4200769329

Chủ sở hữu: Huỳnh Bảo Trân

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-01-2008

Địa chỉ: Láng Hạ, Ngọc Diêm - Xã Ninh ích - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Hô

Mã số thuế: 4200638968

Chủ sở hữu: Trần Hô

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-01-2006

Địa chỉ: thôn Phú Hữu - Xã Ninh ích - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa