tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Hưng

Có tổng số 7 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Hưng.

Công Ty TNHH Nông Sản Xanh Ninh Hòa

Mã số thuế: 4201774875

Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Nghĩa

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-09-2018

Địa chỉ: Phú Đa , Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hoàn Hảo Ntp

Mã số thuế: 4201730324

Chủ sở hữu: Phạm Ngọc Thu Vân

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-09-2017

Địa chỉ: Thôn Trường Lộc, Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Quang Phổ

Mã số thuế: 4201111620

Chủ sở hữu: Hồ Quang Phổ

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-01-2009

Địa chỉ: Thôn Phước Mỹ - Xã Ninh Hưng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

UBND xã Ninh Hưng

Mã số thuế: 4200282461

Chủ sở hữu: Phạm Văn Dương

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, Xã Ninh Hưng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phi Cư

Mã số thuế: 4201235785

Chủ sở hữu: Trần Cư

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng - Xã Ninh Hưng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Tiểu học Ninh Hưng

Mã số thuế: 4200868175

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Trung học Cơ sở Ngô Gia Tự

Mã số thuế: 4200778757

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa