tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Hải

Có tổng số 5 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Hải.

DNTN Nhà nghỉ Thiên Đường

Mã số thuế: 4200537800

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Khoa Hoa

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2004

Địa chỉ: Thôn Đông Hải, xã Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH Thái Dương

Mã số thuế: 4200500568

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Lan Hương

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2003

Địa chỉ: Thôn Đông Hải, xã Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH VINA B.K

Mã số thuế: 4200477982

Chủ sở hữu: Cho Yong Geol

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Đồng Hòa, xã Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường tiểu học Ninh Hải

Mã số thuế: 4200867855

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Bình Tây, xã Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Trung học Cơ sở Trịnh Phong

Mã số thuế: 4200778806

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Bình Tây 1, xã Ninh Hải - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa