tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Giang

Có tổng số 4 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Giang.

HTX vận tải cơ giới đường bộ- Ninh Hòa

Mã số thuế: 4200271325-197

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Thanh Châu, xã Ninh Giang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

HTX vận tải hàng hóa Ninh Hòa

Mã số thuế: 4200270392-050

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Thanh Châu, xã Ninh Giang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Ninh Hoà

Mã số thuế: 4200683992

Chủ sở hữu: Hồ Minh Châu

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Ninh Giang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Tiểu học Ninh Giang

Mã số thuế: 4200944041

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Mỹ Chánh-xã Ninh Giang - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa