tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Diêm

Có tổng số 2 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Diêm.

Cửa hàng Hoàn Tín 3

Mã số thuế: 4200450726-002

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Phú Thọ 2, xã Ninh Diêm - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường THCS Trần Quốc Toản

Mã số thuế: 4200778813

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Phú Thọ 2, xã Ninh Diêm - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa