tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh Đa

Có tổng số 7 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh Đa.

DNTN Thanh Tuấn

Mã số thuế: 4200394366

Chủ sở hữu: Lê Thị Băng Thanh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-01-2006

Địa chỉ: Thôn Phước Đa 3, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Huy Tấn

Mã số thuế: 4200531735

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Phước

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-01-2003

Địa chỉ: Thôn Phước Đa, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An

Mã số thuế: 4200778789

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Vạn Thiện, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Hiệp Hưng

Mã số thuế: 4200577680

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Nghị

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Đội 13, thôn Phước Đa 3, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Hải Ninh (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế: 4200411004-001

Chủ sở hữu: Đỗ Thị Yến Dung

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: thôn Vạn Thiện, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường Tiểu học Số 1 Ninh Đa

Mã số thuế: 4200873143

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn Vạn Thiện, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Khánh Hoà

Mã số thuế: 4200271477-002

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: QL1A, xã Ninh Đa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa