tra cuu thue

Danh sách công ty tại Xã Ninh An

Có tổng số 59 doanh nghiệp khu vực Xã Ninh An.

Công Ty TNHH Tm-dv Việt Dương

Mã số thuế: 4201780597

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Từ Lý

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-02-2018

Địa chỉ: Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tm - Dv Thép Việt Dương

Mã số thuế: 4201735636

Chủ sở hữu: Trần Văn Trung

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-11-2017

Địa chỉ: Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mộc Gia Phát

Mã số thuế: 4201725941

Chủ sở hữu: Đặng Nhân Tâm

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-08-2017

Địa chỉ: Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Hoàng Dung Ninh Hòa

Mã số thuế: 4201673838

Chủ sở hữu: Trần Minh Hoàng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-11-2016

Địa chỉ: Ninh ích - Xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Xnk Nông Lâm Thủy Sản Hoàng Nguyên

Mã số thuế: 4201693217

Chủ sở hữu: Mai Xuân Bảy

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-06-2016

Địa chỉ: Thôn Ninh ích - Xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại & Dịch Vụ Tổng Hợp Gia Khang

Mã số thuế: 4201683586

Chủ sở hữu: Cao Thị Lan

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-01-2016

Địa chỉ: Đội 6 , thôn Sơn Lộc - Xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Tây

Mã số thuế: 4201555249

Chủ sở hữu: Phan Thị Hạnh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-12-2013

Địa chỉ: Thôn Sơn Lộc - Xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Ninh Tuấn (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế: 4201242197-001

Chủ sở hữu: Trương Đình Ninh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-04-2013

Địa chỉ: Thôn Sơn Lộc - Xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đèo Cả

Mã số thuế: 0104567756-001

Chủ sở hữu: Hồ Minh Hoàng

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-12-2012

Địa chỉ: 1408+200 Quốc lộ 1A - Xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sx-Tm Bình Minh

Mã số thuế: 4201464175

Chủ sở hữu: Hồ Quang Bình

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-12-2012

Địa chỉ: Đội 6 , thôn Sơn Lộc - Xã Ninh An - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa