tra cuu thue

Danh sách công ty tại Thị Trấn Ninh Hòa

Có tổng số 11 doanh nghiệp khu vực Thị Trấn Ninh Hòa.

Công ty TNHH Thu Kha Tiến

Mã số thuế: 4201030989

Chủ sở hữu: Phạm Thu

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-01-2009

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH Một thành viên Xuân Vinh

Mã số thuế: 4200725000

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01-01-2008

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, đường Nguyễn Thị Kim Oanh, Thị trấn Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trường trung cấp nghề Ninh Hòa

Mã số thuế: 4200700408

Chủ sở hữu: Văn Đình Tri

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-01-2007

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, bắc thị trấn Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa

Mã số thuế: 4200944147

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ dân phố 17-Thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà

Mã số thuế: 4201095584

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ dân phố 17, Thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa

Mã số thuế: 4200282366

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ dân phố 17, Thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

HTX Tấm Lòng Vàng

Mã số thuế: 4200531742

Chủ sở hữu: Lê Thị Thu Thuỷ

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Thôn 8, thị trấn Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Công ty TNHH Bảo Sơn

Mã số thuế: 4200972708

Chủ sở hữu: Cao Tấn Thuyền

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: tổ dân phố 16, thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

Kho bạc Nhà nuớc Ninh Hoà

Mã số thuế: 4201089580

Chủ sở hữu: Lê Văn Thư

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: 142 Trần Quý Cáp, Thị trấn Ninh Hoà - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa

DNTN Phương Khoa

Mã số thuế: 4200749322

Chủ sở hữu: Cao Thị Thùy Khánh

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Tổ Dân phố 18, thị trấn Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa